Uprzejmie informujemy, że w okresie zamknięcia placówek edukacyjnych, w których stołówka szkolna jest nieczynna i dziecko nie spożywa posiłków - kierownik ośrodka pomocy społecznej ma możliwość przyznania na ten okres pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności bądź świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. 


Szczegółowych informacji udzielają placówki MOPS w Katowicach. 

Jeżeli rodzina chce skorzystać z pomocy w zmienionej formie należy skontaktować się z Terenowym Punktem Pomocy Społecznej MOPS Katowice właściwym ze względu na miejsce zamieszkania, celem telefonicznego złożenia wniosku.

Poniżej podajemy listę telefonów:

  • TPPS NR 1, UL. ANDRZEJA 10, 32 251-60-99, 32 251-59-12

  • TPPS NR 2, UL. WARSZAWSKA 42, 32 258-82-34, 32 253-77-30

  • TPPS NR 3, UL. MISJONARZY OBLATÓW 24, 32 203-63-13, 032 258-07-09

  • TPPS NR 4, UL. GLIWICKA 96, 32 353-02-97, 32 353-02-78

  • TPPS NR 5, UL. DĘBOWA 16c, 32 250-50-15, 32 254-70-61

  • TPPS NR 6, UL. CZECHA 2, 32 253-81-21, 32 209-00-23

  • TPPS NR 7, UL. ŚWIDNICKA 35a, 32 252-56-35, 32 252-80-61

  • TPPS NR 8, UL. ŁĘTOWSKIEGO 6a, 32 206-15-68, 32 206-07-04

  • TPPS NR 9, UL. KRAKOWSKA 138, 32 256-47-70

  • TPPS NR 10, UL. KRAKOWSKA 138, 32 209-97-13