Programy o zasięgu ogólnopolskim, wojewódzkim lub miejskim

Szkoła promująca zdrowie- ogólnopolski.

Program edukacji finansowej SKO- ogólnopolski

Oszczędzamy w siedemnastce- program edukacji finansowej SKO- ogólnopolski