INFORMACJA

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 17 im. T. Kościuszki w Katowicach informuje, że w dniu 10.09.2019r. rozpoczęła się realizacja zadania Budżetu Obywatelskiego "Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego - bieżnia sportowa w obiekcie przy ul. Dekerta 1".

W trosce o bezpieczeństwo uczniów oraz użytkowników boiska sportowego Szkoły Podstawowej nr 17 w Katowicach przy ul. Dekerta 1 w związku z przebudową bieżni sportowej ustala się co następuje:

- nie przekraczać oznakowanego terenu prac remontowych

- przebywać wyłącznie na terenie boiska szkolnego w bezpiecznej odległości od prac remontowych na bieżni szkolnej

Powyższe ustalenia obowiązują do zakończenia prac modernizacyjnych.

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz.69.) ze zmianami.