Katowice, 17.04.2020r.

SZANOWNI PAŃSTWO / PRAWNI OPIEKUNOWIE

 

            W związku z ukazaniem się rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 kwietnia 2020r. zmieniającego Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 410) Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 17 im. T. Kościuszki w Katowicach:

przedłuża czasowe ograniczenie funkcjonowania szkoły do dnia 26.04.2020r.

            W związku z ukazaniem się Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 kwietnia 2020 zmieniającego Rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 493)

Dyrektor szkoły informuje, że na podstawie  §11i cytowanego wyżej Rozporządzenia zmianie ulegnie termin egzaminu ósmoklasisty, o którym powiadomi Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, nie później niż na 21 dni przed terminem egzaminu.

            W związku ze zmianą terminu egzaminu ósmoklasisty przyjęte Zarządzeniem Dyrektora nr 30/2019 z dnia 24.09.2019r. po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców  i Samorząd Uczniowski dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych  na czas egzaminu, tj. 21, 22 i 23 kwietnia 2020r. zostaną wykorzystane w terminie podanym przez CKE. 

Tym samym dni 21, 22 i 23 kwietnia 2020r. są dniami zajęć dydaktyczno-wychowawczych / kształcenie na odległość/.

 

z poważaniem Aleksandra Musioł, dyrektor szkoły