Katowice, 29.05.2020r.

INFORMACJA DLA RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW 

SZANOWNI PAŃSTWO!

Katowice "odmrażają" placówki edukacyjne - prosimy o zapoznanie się
z komunikatem Prezydenta Miasta Katowice
https://www.katowice.eu/dla-mieszka%C5%84ca/aktualnosci?ItemID=4144&ListID={75169DCB-89EF-46CD-A876-165C1E838909} 

Dopełniając przesłany Państwu komunikat w dniu 27.05.2020r. poprzez
e-dziennik, informujemy, że od 1.06.2020r. umożliwione zostają w szkole:

- zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami dydaktyki dla uczniów klas I-III na terenie szkoły w godzinach 7.00-16.00, oznacza to, że podczas wielogodzinnego pobytu dziecka w świetlicy, będzie ono mogło wykonać zlecone przez nauczycieli prace, zadania, ćwiczenia. Nadal funkcjonuje kształcenie na odległość, które wydaje się w obecnej sytuacji najbezpieczniejszą formą nauczania

-konsultacje dla uczniów klas IV-VIII na terenie szkoły zgodnie z harmonogramem ,

-zajęcia rewalidacji indywidualnej na terenie szkoły zgodnie z harmonogramem.

Zajęcia będą się odbywały wyłącznie w budynku przy ul. Dekerta1.

Przypominamy, że na stronie internetowej szkoły oraz na platformie Moodle w zakładce "Komunikaty dyrektora" zostały zamieszczone procedury zapewnienia bezpieczeństwa uczniów w szkole w czasie pandemii i wzory oświadczeń. Określone w nich zasady będą obowiązywać w okresie od 1.06.2020r. do 07.06.2020r. W sytuacji przedłużenia tego okresu do 26.06.2020r. -z wyłączeniem dni 11.06.2020r.– Boże Ciało, 12.06.2020r. dzień wolny od zajęć dydaktycznych ustalony w porozumieniu z Radą Rodziców na początku roku szkolnego i 16-18.06.2020r. - egzamin ósmoklasisty.

Przypominamy, że warunkiem pobytu ucznia w szkole są wypełnione i podpisane przez Rodzica /Prawnego opiekuna oświadczenia, stanowiące załącznik do Procedury, które należy przesłać na adres mailowy szkoły : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przekazać w pierwszym dniu pobytu dziecka w szkole.

 

Harmonogramy konsultacji zostaną zamieszczone w dniu dzisiejszym w godzinach popołudniowych na stronie internetowej szkoły w zakładce "Koronawirus" i na platformie Moodle w zakładce "Komunikaty dyrektora" .

O terminach zajęć rewalidacji indywidualnej zostaniecie Państwo powiadomieni bezpośrednio przez nauczyciela prowadzącego zajęcia.

Dla uczniów przebywających w szkole będą wydawane obiady po uprzednim zgłoszeniu u intendenta.

Z poważaniem, Aleksandra Musioł