SZANOWNI RODZICE I OPIEKUNOWIE, DRODZY UCZNIOWIE!

Dyrektor Szkoły podaje do wiadomości organizację zakończenia roku szkolnego 2019/2020, która w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkoły będzie przebiegała inaczej niż dotychczas - wyłącznie odbiór świadectw

Msza Święta w intencji społeczności szkolnej z okazji zakończenia roku szkolnego zostanie odprawiona 25.06. 2020r. godz. 18.00 w kościele NMP Wspomożenia Wiernych przy Al. Korfantego.

Udział we Mszy św. jest dobrowolny, dzieci uczestniczą we Mszy św. pod opieką rodziców.

Dnia 26 czerwca 2020r. odbędzie się zakończenie roku szkolnego 2019/2020 - odbiór świadectw- w obydwu obiektach szkoły: klasy I- III przy ul. Józefowskiej , a klasy IV- VIII przy ul. Dekerta zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie internetowej szkoły. W razie pytań proszę o kontakt z wychowawcą klasy.

Harmonogram wydawania świadectw klasy 1-3

Harmonogram wydawania świadectw klasy 4-8

Świetlica szkolna czynna w dniu 26.06.2020r. od godziny 7.00 - 11.30. w obiekcie przy ul. Józefowskiej, a od 12.00- 16.00 przy ul. Dekerta

Obiady w dniu 26.06.2020r. wyłącznie dla zgłoszonych dzieci u p. intendent / termin zgłoszenia upływa 24.06.2020r./ będą wydawane około godziny 12.00.

PRZYPOMINAMY, ABY PO ODBIÓR ŚWIADECTW PRZYCHODZIŁY WYŁĄCZNIE DZIECI ZDROWE, NIEOBJĘTE KWARANTANNĄ LUB IZOLACJĄ BEZ OBJAWÓW CHOROBY ZAKAŹNEJ. DZIECI POWINNY POSIADAĆ ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ/ MASECZKI, RĘKAWICZKI/. PRZED WEJŚCIEM DO OBIEKTU OBOWIĄZKOWA DEZYNFEKCJA RĄK.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY, Aleksandra Musioł - Dyrektor szkoły