Szanowni Państwo

Ze względu na utrzymujący się stan epidemiologiczny COVID-19 oraz urlop higienistki szkolnej karty medyczne uczniów wydawane będą we wrześniu 2020 r.. Dokumentację medyczną odbierają Państwo osobiście u higienistki szkolnej, natomiast jeżeli uczeń przenosi się do szkoły na terenie miasta Katowice jest możliwość przekazania kartotek służbowo między szkołami.

Dyplomowana Higienistka Szkolna

Barbara Prawik