Wakacje dobiegają końca i z dniem 1 września rozpoczynamy naukę szkolną w trybie stacjonarnym.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi organizacji rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021.

Zapraszamy Państwa do bieżącego śledzenia naszej strony internetowej, na której będziemy zamieszczać informacje  dotyczące bezpiecznego funkcjonowania naszej szkoły.

Z pozdrowieniami

Aleksandra Musioł

 

SZANOWNI RODZICE I OPIEKUNOWIE, DRODZY UCZNIOWIE!

Dyrektor Szkoły podaje do wiadomości organizację rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

, która w związku z sytuacją epidemiczną będzie przebiegała inaczej niż w ubiegłych latach

    Msza Święta w intencji społeczności szkolnej z  okazji rozpoczęcia roku szkolnego zostanie odprawiona 31.08. 2020r. godz. 18.00  w kościele NMP Wspomożenia Wiernych przy Al.  Korfantego.

Udział we Mszy św. jest dobrowolny, dzieci uczestniczą we Mszy św. pod opieką rodziców.

 Dnia 1 września 2020r. rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 będzie się odbywało według następującego

harmonogramu:

 Klasy I:

 klasa Ia godz. 11.00  sala gimnastyczna w obiekcie przy ul Dekerta

 klasa Ib godz. 12.30  sala gimnastyczna w obiekcie przy ul Dekerta

W związku z sytuacją epidemiczną prosimy, aby dziecku towarzyszył tylko jeden rodzic/opiekun

klasy II i klasy III:  obiekt przy ul. Józefowskiej

 

WEJŚCIE  PRAWE

WEJŚCIE LEWE ( SZATNIA)

Godz.

9.00 – 11.00

Klasa II b

SALA nr 16

 

 

Godz.

9.00 – 11.00

Klasa II a

 SALA nr 12

 

Godz.

10.00 – 12.00

Klasa III b

SALA nr 17

 

 

Godz.

10.00 – 12.00

 

Klasa III a

 SALA nr 11

 

klasy IV - VIII :  obiekt przy ul.  obiekt przy ul. Dekerta 1

 

WEJŚCIE  GŁÓWNE

WEJŚCIE PRZEZ SZATNIĘ

Godz. 8.30

Klasa 8a

SALA 25

 

Godz. 8.30

Klasa 6a

SALA nr 8

 

Godz. 8.50

Klasa 8b

SALA nr 27

 

Godz. 8.50

 

 

Klasa 6b

SALA nr 13

 

Godz. 9.10

Klasa  8c

 SALA nr 26

 

Godz. 9.10

Klasa 6c

SALA nr 21

 

Godz. 9.40

Klasa 7d

SALA nr 24

 

Godz. 9.40

Klasa 7a

SALA nr 14

 

Godz. 10.00

Klasa  4a

SALA nr 3

 

Godz. 10.00

Klasa 7b

 SALA nr 30

 

Godz. 10.20

Klasa 4b

SALA nr 4

 

Godz. 10.20

Klasa 7c

SALA nr 15

 

Godz. 10.40

Klasa 5a

 SALA nr 12

 

 

 

Świetlica  szkolna czynna w dniu 1.09.2020r.

od godziny   7.00 - 17.00.   w obiekcie przy ul. Józefowskiej,

od godziny   7.00 - 16.00.   w obiekcie przy ul. Dekerta

 

Stołówka szkolna rozpoczyna wydawanie obiadów od 2.09.2020r.

 

Prosimy o bezwzględne zastosowanie się do poniższych zasad bezpieczeństwa:

 

  1. Do szkoły może przyjść uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
  2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez rodziców/opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
  3. Rodzice/opiekunowie nie  wchodzą na teren budynków szkoły,  pozostawiają dzieci w obszarze wyznaczonym,  wyjątek stanowią rodzice/ opiekunowie uczniów klas pierwszych, którzy towarzyszą  uczniom /jednemu dziecku towarzyszy jeden rodzic/opiekun.
  4. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły, tj. uczniowie, rodzice/opiekunowie, klienci zobowiązani są do zastosowania środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub skorzystania z płynu do dezynfekcji rąk.
  5. Uczniowie wchodzą do budynku szkoły w osłonie ust i nosa, po zajęciu miejsca w sali lekcyjnej uczeń ściąga osłonę.
  6. W częściach wspólnych budynków szkoły (korytarze, toalety) obowiązuje zakrywanie ust i nosa.
  7. Po wejściu do szkoły wszyscy zobowiązani są do zachowania dystansu min. 1,5m.
  8. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

 

 

                                                        SERDECZNIE ZAPRASZAMY,   Aleksandra Musioł - Dyrektor szkoły