Od 26.10.2020 r. zostaje poszerzona oferta zajęć dodatkowych

"Naszym uczniom - kreatywni nauczyciele" o koło szermiercze dla klas 3 oraz koło polityczne dla klas 8. Pozostałe zajęcia pozostają  bez  zmian.