Informuję, że zgodnie z wytycznymi rządu na czas pandemii,

w dniach od 26. 10.20 do 08.11.20 nauka w klasach IV - VIII odbywa się w systemie zdalnym.

Zajęcia dla klas I - III mają charakter stacjonarny.

Szczegóły zostaną Państwu przekazane za pomocą dziennika elektronicznego.

Dyrektor szkoły

Aleksandra Musioł