Najlepsze wyniki w etapie szkolnym Konkursów Przedmiotowych zajęły:

 

Język polski  :   Wiktoria  Kaleta   55/60 pkt.  Anna Czarnecka   51/60 pkt.   Katarzyna   Kempa  51/60 pkt.
Matematyka  :   Maria   Śmietańska   57/60 pkt.   Magdalena   Duda   54/60 pkt.
Gratulujemy i życzymy powodzenia w drugim etapie konkursów