WIELKI SUKCES !!!


MARIA  ŚMIETAŃSKA
Z KL. 8B  ZAKWALIFIKOWAŁA SIĘ
DO  FINAŁU  WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z MATEMATYKI !!!
G R A T U L U J E M Y  !!!!!!!!!!!!
 DYREKCJA, NAUCZYCIELE I UCZNIOWIE
 ŻYCZYMY       POWODZENIA     19   LUTEGO  !