Zgodnie z zapowiedziami, w tym roku szkolnym, ferie odbędą się dla wszystkich uczniów w jednym terminie od 4 do 17 stycznia 2021 r. Z uwagi na sytuację epidemiczną zgodnie z informacją MEN rekomendujemy, aby w czasie zimowego wypoczynku uczniowie pozostali blisko swoich rodzinnych miejscowości.

Chodzi o to, aby nie powodować zwiększonej mobilności i tym samym zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa.

ŻYCZYMY ZDROWEGO I UDANEGO WYPOCZYNKU!

Przedstawiamy kilka wskazówek by mimo wszystko był to czas wesołego i bezpiecznego wypoczynku.

Ferie zimowe w związku z pandemia wirusa COVID-19 będą trochę inne niż w latach poprzednich, dlatego pamiętaj o podstawowych środkach ochronnych:

- często myj ręce,

- stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kichania i kaszlu, 

- zachowuj bezpieczną odległość,

- w razie potrzeby  zasięgnij pomocy medycznej.

W miejscu zamieszkania, pamiętaj!

 • Nie wpuszczaj do mieszkania nieznanych Ci osób.
 • Nie podawaj obcym swojego adresu zamieszkania.
 • Nie trzymaj na widoku na widoku kluczy od mieszkania lub domu.
 • Nie ślizgaj się na zamarzniętych stawach lub rzekach.
 • Nie zjeżdżaj na sankach w pobliżu ulic lub torowisk.
 • Nie doczepiaj sanek do samochodu.
 • Podczas zabaw na świeżym powietrzu nie oddalaj się od rodziców lub opiekunów.
 • Informuj rodziców, gdzie i z kim w najbliższym czasie będziesz przebywać.
 • Zawsze noś przy ubraniu elementy odblaskowe.

Korzystając z Internetu, pamiętaj!

 • O umiarze korzystania z komputera i Internetu (wymierz sobie określony czas w ciągu dnia).
 • Korzystając z Internetu nie masz gwarancji z kim tak naprawdę rozmawiasz.
 • Nie podawaj swoich i cudzych danych osobowych na podejrzanych stronach.
 • Nie przeglądaj stron oznaczonych ostrzeżeniami o nieodpowiedniej treści.
 • Nie klikaj w podejrzane linki.
 • Pamiętaj swoje hasła i nie udostępniaj ich.
 • Nie udostępniaj dokumentów/ danych nienależących do Ciebie, np. cudzych zdjęć.
 • Publikując swoje zdjęcia – pamiętaj, ktoś może wykorzystać je, aby Cię ośmieszyć (raz wrzucone zdjęcie pozostaję tam na zawsze). 
 • Pamiętaj o higienicznym trybie życia: odpoczynek, wysiłek, sen, regularne odżywianie.

 

ZAPAMIĘTAJ TELEFONY ALARMOWE:

POLICJA – 997

STRAŻ POŻARNA – 998

POGOTOWIE RATUNKOWE – 999

NUMER RATUNKOWY – 112