Przedstawiamy harmonogram akcji " Zima w mieście".

Poniżej regulamin oraz oświadczenie rodzica/opiekuna.

 

 

 

 

 

PROGRAM ZAJĘĆ AKCJI „ZIMA W MIEŚCIE”

Zbiórka dzieci w budynku przy ul. Józefowskiej , odbiór  dzieci w budynku szkoły  przy ulicy ul. Dekerta 1 w Katowicach

 

PONIEDZIAŁEK - 11.01.2021

8 30- 900    Zbiórka dzieci w szkole, omówienie Regulaminów, przypomnienie zasad bezpieczeństwa

                i higieny w czasie pandemii,

9 00- 9 30       ćwiczenia relaksacyjne,

9 30- 11 00    warsztaty  teatralne - drama, uczymy się wyrażać siebie przez teatr,

                  próba wyrażamy siebie w przestrzeni, próba zrozumienia i dialogu  

                  przez ruch i rytm,

11 00- 1300   spacer do Parku Wełnowieckiego- Poznanie najbliższej okolicy –„Moja

                   mała Ojczyna”,

13 00- 1330   podsumowanie zajęć ,omówienie zajęć na następny dzień.

 

 WTOREK- 12.01.2021

8 30- 900    Zbiórka dzieci w szkole-czynności organizacyjne,

9 00- 9 30    gimnastyka poranna,

9 30- 11 00    warsztaty plastyczne – „Bezpiecznie zimą” (zajęcia plastyczne o   

                   tematyce zimowej,

11 00- 1300   zabawy na placu zabaw -zajęcia sportowo-ruchowe,

13 00- 1330   podsumowanie zajęć ,omówienie zajęć na następny dzień.

 

ŚRODA- 13.01.2021

8 30- 900    Zbiórka dzieci w szkole-czynności organizacyjne,

9 00- 9 30    zabawy w  kręgu z elementami tańca,

9 30- 11 00    warsztaty czytelnicze  – “Bajki Pomagajki” inaczej bajki   terapeutyczne

                  i inne. Konkursy ,quizy,

11 00- 1300   gry i  zabawy na boisku szkolnym,

13 00- 1330   podsumowanie zajęć ,omówienie zajęć na następny dzień.

 

CZWARTEK - 14.01.2021

8 30- 900     Zbiórka dzieci w szkole-czynności organizacyjne,

9 00- 9 30       gry i zabawy integracyjne- Kształtowanie umiejętności współżycia w

                  grupie oraz odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych,

9 30- 10 30    warsztaty językowe  – gry i zabawy edukacyjne,

10 30- 1300   wyjście do WPKiW ,

13 00- 1330   podsumowanie zajęć ,omówienie zajęć na następny dzień.

 

PIĄTEK- 15.01.2021

8 30- 900     Zbiórka dzieci w szkole-czynności organizacyjne,

9 00- 9 30       magiczny dywan - gry i zabawy rozwijające orientację przestrzenną,

9 30- 10 30    warsztaty muzyczne-  – Karoke - ekspresja przez śpiew,

10 30- 1300   gry i zabawy na boisku szkolnym - Promowanie zdrowego stylu życia,

13 00- 1330   podsumowanie zajęć ,omówienie zajęć na następny dzień.

 

Wyjścia uzależnione będą od warunków pogodowych. Zastąpione będą inną aktywnością .

 

REGULAMIN AKCJI

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA