Zgodnie z Zarządzeniem NR 14/ 2021 Z DNIA  19.03.2021 R. Dyrektora  Szkoły ustalony po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną  / protokół RP z 28.01.2021r/ dzień 31.03.2021r. jako wolny od zajęć edukacyjnych pozostaje dniem prowadzenia zajęć edukacyjnych zgodnie z tygodniowym harmonogramem. 

 

 

 Pozostaje nadal zaplanowany dodatkowy dzień wolny 

 

 28.05.2021r. - piątek

 

 

Zobacz obraz źródłowy