Katowice, 5.03.2021r.

 

 

Szanowni Rodzice/ Prawni Opiekunowie

Uczniowie klas ósmych

 

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej poinformował o możliwości przeprowadzenia testu diagnostycznego w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych.

W związku z powyższym Dyrektor Szkoły Podstawowej nr. 17 w Katowicach podjął decyzję o organizacji w/w testu na terenie szkoły.

 

Terminy:

 

17 marca 2021 (środa) godz. 9.00- język polski

18 marca 2021(czwartek) godz. 9.00- matematyka

19 marca 2021(piątek) godz. 9.00- język angielski

 

Szczegółowe wytyczne  związane z organizacją  testu diagnostycznego w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty tzw. próbnego egzaminu ósmoklasisty zostały przesłane Państwu / Uczniom do wiadomości poprzez dziennik elektroniczny.

 

 

 Z poważaniem Aleksandra Musioł, dyrektor szkoły