Informacja dla rodziców klas I - VIII

 Katowice, 16 kwietnia 2021

Szanowni Rodzice/Prawni Opiekunowie uczniów klas I- VIII

 

W związku z ukazaniem się rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 15.04.2021r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 701)  zmieniającego Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r., poz. 561 i 651) Dyrektor Szkoły Podstawowej nr im. T. Kościuszki w Katowicach:

 

  1. Ogranicza funkcjonowanie szkoły w terminie od 19.04.2021r. - 25.04.2021r., w zakresie dotyczącym klas I-VIII.

 

  1. Organizacja pracy szkoły pozostaje bez zmian, zgodnie z przesłanym komunikatem z dnia 19.03.2021r., poza zajęciami sportowymi w klasie 7b/ sportowej/.

 

  1. Wznawia się z dniem 19.04.2021r. się zajęcia sportowe w oddziale sportowym / klasa 7b - szermiercza/ w miejscu ich prowadzenia, tj. budynek szkoły przy ul. Dekerta i teren Klubu Kolejarz 24 zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć w formie stacjonarnej.

 

 

 

Serdecznie pozdrawiam

Aleksandra Musioł , dyrektor szkoły