KONTYNUUJEMY NAUKĘ ZDALNĄ W SZKOŁACH od 26 kwietnia do 2 maja 2021r.

Katowice, 23.04.2021r.

 

KONTYNUUJEMY NAUKĘ ZDALNĄ W SZKOŁACH

od 26 kwietnia do 2 maja 2021r.

 

 

          W związku z ukazaniem się rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 22.04.2021r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 701 ze zm.)  zmieniającego Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r.,  poz. 561 i 651) Dyrektor Szkoły Podstawowej nr im. T. Kościuszki w Katowicach:

 

1.Ogranicza funkcjonowanie  szkoły w terminie od 26.04.2021r. - 2.05.2021r. w zakresie dotyczącym klas I-VIII.

 

  1. Zawiesza funkcjonowanie stołówki szkolnej.

 

  1. Informacje dotyczące organizacji pracy szkoły w tym czasie otrzymacie Państwo poprzez dziennik elektroniczny.

 

 

z poważaniem, Aleksandra Musioł

dyrektor szkoły