Szanowni Rodzice/Prawni Opiekunowie uczniów klas I-VIII

Katowice, 30.04.2021r.

 

         W związku z ukazaniem się Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dn. 29.04.2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 17 im. T. Kościuszki w Katowicach informuje :

 

Zajęcia edukacyjne dla uczniów klas IV-VIII będą się odbywały jak dotychczas, w trybie nauczania zdalnego, zgodnie z obowiązującym tygodniowym rozkładem zajęć.

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji pracy szkoły zostaną Państwu przesłane przez wychowawców klas poprzez dziennik elektroniczny.

O wszelkich zmianach, terminach będziecie Państwo informowani na bieżąco.

Z wyrazami szacunku

Aleksandra Musioł, dyrektor szkoły

 

Zobacz obraz źródłowy