Przypominamy o dodatkowych dniach wolnych ( bez zajęć edukacyjnych)

25,26 i 27.05.2021 r. to dni egzaminów ósmoklasisty. W tych dniach nie odbędą się zajęcia edukacyjne, jedynie opiekuńcze (świetlica szkolna przy ul. Józefowskiej 52). Informację od Rodziców o uczestnictwie dziecka w tych zajęciach przyjmują  wychowawcy klas.
W tych dniach nie funkcjonuje stołówka szkolna.

 28.05.2021 r. i 4.06.2021 r. to ustalone dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 Zajęcia opiekuńcze - świetlica szkolna  przy ul. Dekerta 1 .
Nie funkcjonuje stołówka szkolna.
Informację od Rodziców o uczestnictwie dziecka w tych zajęciach przyjmują  wychowawcy klas.