PROGRAM ZAJĘĆ AKCJI „Lato w mieście”

 

Zbiórka dzieci w budynku przy ul. Józefowskiej , odbiór  dzieci w budynku szkoły  przy ulicy ul. Dekerta 1

w Katowicach

 

PONIEDZIAŁEK - 28.06.2021

8 30- 900    Zbiórka dzieci w szkole, omówienie Regulaminów, przypomnienie zasad bezpieczeństwa

                i higieny w czasie pandemii,

9 00- 10 30    Spektakl online „Dobry Las” Teatr Gry i Ludzie

10 30-11 30   Spacer ekologiczny inspirowany tematyką przedstawienia

11 30- 1300  Wyjście do Biblioteki Miejskiej na warsztaty „W poszukiwaniu literek”

13 00- 1330 podsumowanie zajęć ,omówienie zajęć na następny dzień.

 

 WTOREK- 29.06.2021

8 30- 900    Zbiórka dzieci w szkole-czynności organizacyjne,

9 00- 1200    zajęcia świetlicowe ( gry i zabawy w sali zabaw) ,wyjście na basen MOS-u w

                  Katowicach -promowanie zdrowego stylu życia,

12 00- 1300   warsztaty plastyczne – „Bezpiecznie latem” (zajęcia plastyczne o  tematyce letniej)  13 00- 1330   podsumowanie zajęć ,omówienie zajęć na następny dzień.

 

ŚRODA- 30.06.2021

8 30- 900    Zbiórka dzieci w szkole-czynności organizacyjne,

9 00- 1300    wyjście do Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie- wyjście do 

                 ZOO

13 00- 1330   podsumowanie zajęć ,omówienie zajęć na następny dzień.

 

CZWARTEK - 01.07.2021

8 30- 900     Zbiórka dzieci w szkole-czynności organizacyjne,

9 00- 1200    zajęcia świetlicowe ( gry i zabawy w sali zabaw) ,wyjście na basen MOS-u w

                  Katowicach

12 00- 1300   Turniej gier  stolikowych  ,

13 00- 1330   podsumowanie zajęć ,omówienie zajęć na następny dzień.

 

PIĄTEK- 02.07.2021

8 30- 900     Zbiórka dzieci w szkole-czynności organizacyjne,

9 00- 9 30      warsztaty muzyczne-  – Karoke - ekspresja przez śpiew,

9 30- 13 00    spacer do Parku Wełnowieckiego- Poznanie najbliższej okolicy –„Moja

                   mała Ojczyna”, zajęcia sportowo-ruchowe na placu zabaw .

13 00- 1330   podsumowanie zajęć ,omówienie zajęć na następny dzień.

Witamy lato - Przedszkole Samorządowe nr 81 "Brzoskwiniowy Raj" w  Białymstoku