Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „ Z kulturą mi do twarzy”

 

Dnia 04.05.2021 otrzymaliśmy certyfikat za udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „ Z kulturą mi do twarzy”. Wszystkie zadania udało nam się wykonać  w terminie. Projekt ten wprowadził naszych uczniów w świat wartości, kultury i sztuki.

            Dziękuję wszystkim zaangażowanym nauczycielom i klasom za udział w projekcie : pani Marcie Kazuch i klasie 8c, pani Mirosławie Malczewskiej i klasie 8b, pani Gabrieli Burzyńskiej i klasie 5a, pani Tamarze Jamróz i klasie 2a oraz mojej klasie 7b. W naszym projekcie brali również udział chętni uczniowie z klasy 6b - Lena Soboń, Natalia Wyszyńska, Oktawia Paziewska, Ania Szewczyk, Adrian Nadolski, Dorota Stalmach, Małgosia Sówka- wychowawca pani Ewa Lisak oraz z klasy 7a - Ola Jach, Magda Gawrysiak i Klara Pińkowska – wychowawca pani Joanna Komarnicka.

Uczniowie i nauczycieli otrzymali dyplomy od organizatora.

Alina Olszewska - Rzecznik Praw Ucznia - koordynator projektu

Certyfikat 

https://drive.google.com/file/d/1ina_wi_1pSZBQyDbgYDzMwugeCbP5LrB/view?usp=sharing

 

 

 

 

Autorami i koordynatorami projektu są nauczyciele z Przedszkola Niepublicznego „Piastuś” w Inowrocławiu, nauczyciel ze Szkoły Podstawowej i. Rodu Piastów w Tupadłach oraz instruktor zajęć muzycznych w Młodzieżowym Domu Kultury im. Janusza Korczaka W Inowrocławiu.

W naszej szkole projekt realizują : klasa 2a z p. T. Jamróz, klasa 5a z p. G. Burzyńską, klasa 7b z p. A. Olszewską – koordynatorem projektu ,klasa 8c z p. M. Kazuch oraz klasa 8b z p. M. Malczewską. Projekt powstał w oparciu o aktualną Podstawę Programową oraz piąty kierunek polityki oświatowej na rok szkolny 2020/2021: wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

Celem projektu jest:

  • wprowadzenie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, patriotyzmu i budowania relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia.
  • Wzmocnienie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej.
  • Formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób.
  • Ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

Termin realizacji: 01.10.2020- 14.05.2021