Szanowni Państwo

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 17 im. Tadeusza Kościuszki  w Katowicach Zarządzeniem nr 40/2021 z 27.09.2021 po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej /30.08.2021r./, Rady Rodziców / 23.09.2021r. i Samorządu Uczniowskiego /16.09.2021r./ , biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły ustala w roku szkolnym 2021/2022 następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych:

 

12.11.2021 – piątek

07.01.2022 – piątek

02.05.2022 – poniedziałek

24.05.2022 – wtorek (Egzamin ósmoklasisty)

25.05.2022 – środa (Egzamin ósmoklasisty)

26.05.2022 – czwartek (Egzamin ósmoklasisty)

01.06.2022 – środa (Dzień Sportu)

17.06.2022 – piątek