SZANOWNI RODZICE/ PRAWNI OPIEKUNOWIE

 UCZNIÓW, KTÓRZY ROZPOCZNĄ NAUKĘ W KLASIE PIERWSZEJ

 W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 .

 Zgodnie z Zarządzeniem nr 2211/2022 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 28.01.2022 r. nabór dzieci zamieszkałych w obwodzie naszej szkoły  do klasy pierwszej odbędzie się w terminie od 21 marca 2022 r. do 8 kwietnia 2022 r.

 Nabór dzieci zamieszkałych poza obwodem naszej szkoły do klasy pierwszej odbędzie się w terminie od 09 do 20 maja 2022 r. W/w zarządzenie określa także kryteria rekrutacji, liczbę punktów za każde kryterium oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia.

 Oba nabory prowadzone będą w systemie elektronicznym.

Szczegółowe informacje dotyczące logowania oraz obowiązujących dokumentów  zostaną przekazane Państwu w momencie uzyskania dostępu do strony logowania w systemie  „Nabór”.

Na stronie internetowej szkoły w zakładce REKRUTACJA znajdziecie Państwo „Kryteria naboru uczniów do Szkoły Podstawowej nr 17 im. T. Kościuszki w Katowicach” obowiązujące w roku 2022/2023.

 

 Aleksandra Musioł

Dyrektor szkoły

Dzieci