KODEKS ETYCZNY

/zawarty jest w Procedurze KONTROLA ZARZĄDCZA - Zarządzenie Dyrektora nr 4/2018 z 12.01.2018/

 

 

PRACĘ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 17 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI TRAKTUJEMY JAKO SŁUŻBĘ PUBLICZNĄ, KTÓREJ NADRZĘDNYM CELEM JEST DOBRO

SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ.

 

DEKLARUJEMY :

 • Kierować się uczciwością i bezinteresownością na każdym etapie wykonywania obowiązków służbowych
 • Lojalnie i rzetelnie realizować cele społeczności szkolnej
 • Przedkładać dobro publiczne nad interesy własne i środowiska
 • Sumiennie dążyć do jak najlepszych efektów swojej pracy
 • Pogłębiać swoją wiedzę zawodową
 • Życzliwie i uprzejmie traktować każdego interesanta przychodzącego do szkoły
 • Dbać o wysoki poziom nauczania i dobrą atmosferę w szkole
 • Utrzymywać właściwe stosunki międzyludzkie w miejscu pracy
 • Służyć radą i pomocą współpracownikom
 • Dokładać wszelkich możliwości starań aby podejmowane działania były jawne, zrozumiale i akceptowane przez interesantów a także wolne od podejrzeń o interesowność.
 • Realizowane w szkole działania antydyskryminacyjne obejmują całą społeczność szkolną