2022/2023

 

PROGRAM WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNY

SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach

na rok 2022 - 2023

zatwierdzony do realizacji Uchwałą nr 3 Rady Rodziców z dn. 22.09.2022 r.

w porozumieniu z Radą Pedagogiczną

 

 

Program wychowawczo-profilaktyczny 2022/2023

 

 

 

 

 

 

 _____________________________________________________________________________________________

 

PROGRAM  WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 17

im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach

na rok 2021 - 2022

zatwierdzony do realizacji Uchwałą nr 3 Rady Rodziców z dn. 23 .09.2021r.

w porozumieniu z Radą Pedagogiczną

 

 

Program Wychowawczo - Profilaktyczny 2021/2022