ZESTAW PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 17 IM.TADEUSZA KOŚCIUSZKI

W  KATOWICACH

 

Szkolny Zestaw Podręczników

obowiązujących w Szkole Podstawowej nr 17 im. Tadeusza Kościuszki

w Katowicach w roku szkolnym 2022/2023

 

ROK SZKOLNY 2022/2023: ZESTAW

-----------------------------------------------------------------------

 

Szkolny Zestaw Materiałów Ćwiczeniowych

obowiązujących w Szkole Podstawowej nr 17 im. Tadeusza Kościuszki

w Katowicach w roku szkolnym 2022/2023

 

ROK SZKOLNY 2022/2023 ZESTAW

_________________________________________________

RELIGIA

ROK SZKOLNY 2022/2023  ZESTAW

 ___________________________________________-

Uszkodzone, niezwrócone lub zniszczone podręczniki