INFORMACJA STYPENDIA SZKOLNE 2022/2023

PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW NA STYPENDIA SZKOLNE

TERMIN DO 15.09.2022 R.

poprzez szkolną skrzynkę podawczą  - wniosek wraz z ksero dokumentów potwierdzających dochody

należy wrzucić w zaklejonej podpisanej kopercie.

 
Wnioski są do odbioru przy wejściu do szkoły przez szatnię

w godz. 8.00 – 15.00 w obiekcie przy ul. Dekerta

lub są do pobrania ze strony internetowej Urzędu Miasta Katowice.

 

Ewentualne konsultacje u wicedyrektora szkoły Katarzyny Czyż

po telefonicznym umówieniu się.