Przy szkole działa prężnie Rada Rodziców. Jej kompetencje określa statut szkoły. W skład RR wchodzą przedstawiciele każdego oddziału- od klasy 1 do 8.

 

Konto Rady Rodziców: PKO BP O/Katowice 97 1020 2313 0000 3702 0019 7913