PREZENTACJA SKO

Szanowni Państwo,

mamy przyjemność zaprosić Państwa dzieci do udziału w nowym programie Szkolnych Kas Oszczędności. Ten największy i najstarszy w Polsce program edukacji finansowej został przygotowany z myślą o potrzebach najmłodszych i wygodzie współczesnych rodziców.

 

W roku szkolnym 2022/2023 opiekunem SKO jest Pani Monika Matysiok

 

 Co to jest SKO?

SKO, czyli Szkolne Kasy Oszczędności, to oferta dedykowana uczniom w wieku 5 - 13 lat umożliwiająca poznanie zasad działania usług finansowych w praktyce poprzez obsługę pierwszego własnego konta w atrakcyjnym graficznie, zrozumiałym i bezpiecznym dla dzieci serwisie bankowości internetowej - www.sko.pkobp.pl

W ramach programu SKO przygotowaliśmy dla Państwa dzieci SKO Konto dla Ucznia, które jest nowoczesnym i wygodnym rozwiązaniem uczącym praktycznych umiejętności oszczędzania i korzystania z konta.

 SKO Konto dla Ucznia jest:

  • bez opłat za założenie i prowadzenie konta,
  • bezpieczne - środki są wypłacane z konta za pośrednictwem koordynatora programu lub przez rodzica,
  • bardzo dobrze oprocentowane - 2,5% do 2 500 zł i 0,5% od nadwyżki ponad 2 500 zł w skali roku (zysk podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 19%)
  • bezkonkurencyjne - umożliwia dostęp do najnowocześniejszego serwisu tego rodzaju w Polsce.

Nowe SKO to:

  • komplet materiałów edukacyjnych dla Państwa dziecka,
  • legitymacja SKO dla Państwa dziecka na wzór karty płatniczej,
  • serwis bankowości internetowej - zrozumiały i bezpieczny dla dzieci,
  • zdobywanie odznak, które mobilizują dzieci do efektywnego oszczędzania,
  • wirtualne skarbonki, które pomagają w zrozumieniu celowego oszczędzania,
  • wygoda wpłat bezgotówkowych - sami mogą Państwo przekazywać środki na konto dziecka.

Ponadto, przystępując do programu SKO Państwa dziecko może uczestniczyć w wielu konkursach z atrakcyjnymi nagrodami dla szkoły i uczniów! Informacje na temat warunków organizowanych konkursów, jak i przyznanych nagród są dostępne na stronie www.sko.edu.pl

W roku szkolnym 2021/2022 opiekunem SKO jest Pani Anna Pietrzczyk

Aby otworzyć SKO Konto dla Ucznia niezbędna jest Państwa zgoda na przystąpienie dziecka do programu SKO poprzez podpisanie a następnie przekazanie Oświadczenia

Opiekunowi SKO w szkole

Pani Annie Pietrzczyk

 

Polecamy i serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Programie SKO!

Więcej informacji: www.pkobp.pl/sko

 

Jak dokonywać wpłat i wypłat z konta?

 

 Po ukończeniu przez dziecko 13. roku życia, środki pieniężne zgromadzone na rachunku SKO Konto dla Ucznia nie podlegają oprocentowaniu ani kapitalizacji, a dziecko kończy członkostwo w SKO. Rodzice ucznia wypełniają Oświadczenie - Rezygnacji z uczestnictwa w programie SKO.

 

Prezentacja o historii SKO

 

Blog SKO Siedemnastki