Regulamin konkursu plastycznego „Jestem wolny od nałogów” (dot. Uzależnień od substancji psychoaktywnych i multimediów)

 ORGANIZATORZY

Organizatorami konkursu jest pedagog i psycholog szkolny Szkoły Podstawowej nr 17 im. T. Kościuszki w Katowicach.

 

CELE KONKURSU

- celem konkursu jest poszerzenie wiedzy na temat uzależnień

- ukazanie problematyki uzależnień od multimediów i substancji psychoaktywnych

- Promowanie pozytywnych wzorców zachowań, postaw społecznych i relacji międzyludzkich, które są czynnikami chroniącymi przed popadaniem w uzależnienia

- integrowanie ludzi z różnymi potrzebami

- podnoszenie świadomości na temat konsekwencji zażywania środków psychoaktywnych

- podnoszenie świadomości na temat konsekwencji uzależnień od multimediów

- dbanie o dobry wizerunek własnej osoby

- promowanie zdrowego stylu życia

- dbanie o poczucie własnej wartości

- pobudzanie aktywności uczniów

- dbanie o rozwijanie swoich zainteresowań i pasji

- kreatywne spędzanie wolnego czasu

 

UCZESTNICY

Uczestnikami konkursu są uczniowie klas VII-VIII.

 

 FORMA KONKURSU

- Uczniowie wykonują pracę plastyczną na kartkach A4

- Praca może być wykonana dowolną metodą plastyczną z wykorzystaniem różnych materiałów

- Praca powinna zawierać dane autora (imię, nazwisko, klasa)

- Praca musi być wykonana samodzielnie przez ucznia

- Każdy uczestnik konkursu może wykonać tylko jedną pracę plastyczną

- Prace należy przynieść do pokoju pedagoga

 

PRZEBIEG, ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU, NAGRODY

 - Prace plastyczne należy przynieść do pokoju pedagoga do 03.06.2022

- Ogłoszenie wyników nastąpi 06.2022

- Za udział w konkursie uczniowie otrzymają punkty plusowe (+5 pkt) oraz dyplomy