Projekt Miasta Katowice


"Pomoc psychologiczno-pedagogiczna i terapeutyczna dla dzieci i młodzieży"


Cel projektu to pomoc:


- w trudnych sytuacjach i kryzysach,
- w relacjach z rówieśnikami,
- w relacjach rodzinnych,
- w radzeniu sobie ze stresem,
- w problemach zdrowotnych natury psychicznej.

Pomoc skierowana jest do:


- dzieci i młodzieży do 18 lat,
- rodziców i opiekunów,
- nauczycieli i pedagogów katowickich placówek oświatowych.


Pomoc oferowana jest w postaci konsultacji i porad psychologicznych, sesji terapeutycznych.


Projekt jest realizowany od stycznia do grudnia 2022 r.

Centrum Terapii i Wspomagania Rozwoju FOCUS Woźniak Mateusz
ul. Wincentego Pola 9/1A Katowice
tel. 574-074-496 wew. 3
Godz. rejestracji 10.00-18.00 od poniedziałku do piątku

Gabinet Psychologiczny
Agnieszka Basista
ul. Kościuszki 26/6 Katowice
tel. 798-575-602 możliwy kontakt sms
godz. rejestracji
poniedziałek 9.00-12.00
wtorek 16.00-18.00