"Smaki życia czyli debata o dopalaczach" rok szkolny 2021/2022

Program profilaktyki uniwersalnej "Smaki życia czyli debata o dopalaczach"


Cel programu:


Dostarczenie młodym ludziom podstawowych informacji na temat „dopalaczy” i zagrożeń wynikających z ich używania, a w konsekwencji zwiększenia ostrożności i zmniejszenia otwartości na kontakty z tymi produktami.
W ramach zajęć uczniowie naszej szkoły wykonali prezentacje na temat szkodliwości palenia papierosów, sięgania po dopalacze i narkotyki.
 Zapraszamy do zapoznania się z treścią prezentacji.

Prezentacje naszych uczniów:

Palenie.pdf

Dopalacze

Dopalacze 2