Akcja edukacyjna UNICEF POLSKA " eMOCJE W GŁOWIE"

Program dotyczy tematyki zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży i radzenia sobie z emocjami

Czym jest zdrowie psychiczne?


Zbyt często zdrowie psychiczne jest tematem niezrozumiałym, bazującym na fałszywych przekonaniach i obarczonym negatywnymi stereotypami. Może to prowadzić do stygmatyzacji i dyskryminacji, a często osoba cierpiąca ma mniejsze szanse na uzyskanie potrzebnej jej pomocy i wsparcia. Nasze osobiste uprzedzenia mogą mieć wpływ na to, jak rozmawiamy o zdrowiu psychicznym w klasie, jakie treści o zdrowiu psychicznym przekazujemy, a jakich nie, jak postrzegamy potrzeby uczniów w zakresie zdrowia psychicznego .

W ramach projektu realizowane są zajęcia na temat emocji w klasach 7. Rodzicom i nauczycielom rozesłano linki do filmów na temat zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Link do prezentacji