Higiena  pracy przy komputerze

1. Prawidłowa postawa ciała podczas pracy przy komputerze.
djembed

2. Ćwiczenia podczas pracy przy komputerze
djembed