Ministerstwo Edukacji i Nauki informuje o nowej inicjatywie  skierowanej do uczniów, rodziców i kadry pedagogicznej:

poradnie online  „Zawsze jest jakieś wyjście”.

Poradnia online „Zawsze jest jakieś wyjście” łączy użytkowników poszukujących pomocy: psychologicznej, pedagogicznej, terapeutycznej ze specjalistami oraz instytucjami publicznymi, które taką pomoc zapewniają. Umożliwia współpracę wielosektorową na rzecz pomocy dziecku i rodzinie przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi informatycznych. Portal poradni online wykorzystuje najnowsze rozwiązania technologiczne zabezpieczające politykę prywatności.

Stworzenie w poradni online profili poradni psychologiczno-pedagogicznych wraz ze specjalistami daje szansę na szybkie dotarcie do podopiecznych ze swojego regionu.

Informacje na temat inicjatywy poradnie online

„Celem poradni online jest:

  • Zwiększenie dostępności i skrócenie czasu do uzyskania specjalistycznej pomocy psychologicznej dla uczniów/wychowanków, kadry pedagogicznej i rodziców poprzez on-line ( video czat/ czat)
  • Zwiększenie wiedzy poprzez udostępnienie szerokiej bazy materiałów z obszaru kryzysu i zaburzeń psychicznych, problemu samobójstw, uzależnień i przemocy oraz edukacji seksualnej uczniów z niepełnosprawnością
  • Zwiększenie współpracy międzysektorowej pomiędzy szkołami a różnymi instytucjami, w tym z zakresu pomocy psychologicznej, ochrony zdrowia i środowiskowego wsparcia poprzez interaktywną mapę Polski i profile instytucji.
  •  

Poradnia on-line ZAWSZE JEST JAKIEŚ WYJŚCIE zawiera:

  • Profile instytucji/specjalistów udzielających wsparcia i pomocy on-line co zapewni współpracę międzysektorową
  • System rezerwacji indywidulanych konsultacji/psychoterapii oraz grupowych form wsparcia, warsztatów
  • Moduł komunikacji poprzez on-line wideo / czat jednoosobowy i wideo/czat wieloosobowy ze specjalistami.
  • Wyszukiwarka placówek poprzez interaktywną mapę przedstawiającą w podziale na województwa bazę placówek udzielających wsparcia i pomocy w sytuacjach kryzysu psychicznego
  • Baza wiedzy: artykuły, prezentacje, informacje, scenariusze zajęć etc.
  • Moduły przesyłania załączników i udostępniania treści”

Link do poradnie online „Zawsze jest jakieś wyjście:

https://www.zawszejestjakieswyjscie.pl