Czym jest afazja?


Tutaj uzyskasz informacje na temat afazji i pracy z dzieckiem z afazją.

Plakat