Regulamin konkursu plastycznego "Inny czyli jaki? - integracja w oczach dziecka" dla klas 1-8

ORGANIZATORZY

Organizatorami konkursu jest pedagog i psycholog szkolny Szkoły Podstawowej nr 17 im. T. Kościuszki w Katowicach.

 

CELE KONKURSU

- celem konkursu jest poszerzenie wiedzy na temat tolerancji

- integrowanie ludzi z różnymi potrzebami

- dbanie o dobry wizerunek własnej osoby

- promowanie pozytywnych postaw wobec odmienności

- dbanie o poczucie własnej wartości

- pobudzanie aktywności uczniów

- dbanie o rozwijanie swoich zainteresowań i pasji

- kreatywne spędzanie wolnego czasu

 

UCZESTNICY

Uczestnikami konkursu są uczniowie klas I-VIII.

 

FORMA KONKURSU

- Uczniowie wykonują pracę plastyczną na kartkach A4

- Praca może być wykonana dowolną metodą plastyczną z wykorzystaniem różnych materiałów

- Praca powinna zawierać dane autora (imię, nazwisko, klasa)

- Praca musi być wykonana samodzielnie przez ucznia

- Każdy uczestnik konkursu może wykonać tylko jedną pracę plastyczną

- Prace należy przesyłać na Teams psychologa „Konkurs plastyczny dla klas I-VIII bądź przynieść osobiście do gabinetu pedagoga

 

PRZEBIEG, ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU, NAGRODY

 - Prace plastyczne należy przesyłać do 27.02.2022

- Ogłoszenie wyników nastąpi 03.2022

- Nagrodami za 1, 2 i 3 miejsce będą dyplomy