Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach

Rok szkolny 2021/2022

Szkolny Rzecznik Praw Ucznia

Alina Olszewska

Do moich zadań należy:

 • przestrzeganie praw i obowiązków ucznia;

 • kwestionowanie niewłaściwych decyzji prawnych dotyczących ucznia;

 • gromadzenie dokumentacji o przypadkach łamania praw ucznia;

Stoję na straży praw ucznia określonych w:

 • Statucie Szkoły;

 • Wewnątrzszkolnych oraz Przedmiotowych Zasadach Oceniania;

 • Konwencji o Prawach Dziecka.

Rzecznik Praw Ucznia:

 • nie ustanawia praw, ale może sugerować, iż istnieje potrzeba zmiany lub ustanowienie nowych praw;

 • nie wyręcza żadnych instytucji w ich działalności, jedynie uwrażliwia by funkcjonowały w sposób przyjazny uczniowi.

 

Jeśli uważasz, że w szkole zostały naruszone Twoje prawa, jeśli otrzymałeś karę niewspółmierną do zachowania lub jesteś traktowany w niesprawiedliwy sposób – pomogę rozwiązać Twój problem

Zapraszam w piątki od 14.30 -15.30 przy ul. Dekerta 1 oraz według potrzeby w innym dogodnym terminie po wcześniejszym uzgodnieniu.

Alina Olszewska

 

 

PLAN PRACY RZECZNIKA PRAW UCZNIA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 17 im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W KATOWICACH

Rok szkolny 2021/2022

 

Zadania

Sposób realizacji

Termin realizacji

Uwagi

Organizacja pracy w roku szkolnym 2021 /2022

1. Opracowanie planu pracy w roku szkolnym 2021 /2022

2.Przygotowanie i umieszczenie ogólnej informacji dot. pracy RPU na stronie szkoły w zakładce „Rzecznik”

3. Opracowanie i złożenie Dyrektorowi Szkoły sprawozdania swojej działalności.

4. Systematyczne prowadzenie dokumentacji pracy RPU.

ü  wnioski uczniów;

ü  protokoły podjętych działań;

ü  ankiety i ich wyniki;

5. Koordynowanie Międzynarodowego Projektu

 „ Z kulturą mi do twarzy”

6. Udział wraz z uczniami  w akcji charytatywnej „ Silesia Maraton”

7. Zachęcanie uczniów do brania udziału w akcjach na rzecz innych osób.

8. Koordynowanie:

 • „ Dnia Jabłka”
 • „Światowego Dnia Origami”
 • Kolorowego Tygodnia Życzliwości- połączonego z Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka
 • „Międzynarodowego Dnia Puzzli”
 • „Walentynek”
 • „Szkolnego Dnia Postaci z Bajek”
 • „Światowego Dnia Autyzmu”

IX 2021

 

IX 2021

 

I 2022

VI 2022

cały rok

 

 

 

 

 

01.10.2021-31.05.2022

 

03.10.2021

cały rok

 

 

29.09.2021

25.10.2021

XI..2021

 

 

31.01.2022

14.02.2022

04.2022

02.04.2022

 

 

Przeciwdziałanie naruszaniu praw ucznia w szkole poprzez:

Informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia

1. Przygotowanie prezentacji dla wychowawców klas I o prawach i obowiązkach ucznia.

2. Zorganizowanie i koordynowanie  VIII Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka połączonego z „ Kolorowym Tygodniem Życzliwości”.

3. Zachęcanie uczniów w szkolnych i międzyszkolnych konkursach dot. praw ucznia.

 II 2022

 

 XI 2021

 

 

 cały rok

 

Interwencje w przypadku naruszenia podstawowych praw ucznia.

1. Udzielanie porad dot. sposobów ochrony praw: uczniom, rodzicom, nauczycielom.

2. Współpraca z wychowawcami, innymi osobami i instytucjami niosącymi pomoc w rozwiązywaniu problemów szkolnych.

3. Współdziałanie w tworzeniu i wdrażaniu programów przeciwdziałających problemom szkolnym.

Wg potrzeb cały rok szkolny

 

Rozwiązywanie spornych spraw.

1. Zapoznanie się z trybem postępowania w kwestiach spornych (§3 i §4 Regulaminu RPU przy SP 17 w Katowicach).

2. Interwencje w przypadku naruszenia podstawowych praw ucznia zgodnie z zapisami Statutu szkoły.

3. Udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania.

4. Informowanie stron konfliktu o podjętych przez siebie działaniach.

IX 2021

Wg potrzeb cały rok szkolny

 

 

 DZIAŁANIA RZECZNIKA PRAW UCZNIA

 

ROK SZKOLNY 2021/2022

Dzień Jabłka

Dzień Origami

Konkurs Rzecznika Praw Dziecka

 Konkurs "Tadeusz Kościuszko mój Bohater"

 

ROK SZKOLNY 2020/2021

 

 

Scenariusz zajęć " Prawa dziecka"

Prezentacja " Prawa i obowiązki ucznia"

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „ Z kulturą mi do twarzy”

Kolorowy Tydzień Życzliwości

Konkurs na Bombkę Bożonarodzeniową

Konkurs plastyczny z okazji "Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka"

Sprawozdanie z I półrocza

Kultura na co dzień

 

 

ROK SZKOLNY 2019/2020 

  

Siedemnastka spełnia marzenia

Dyskoteka Andrzejkowa

Kwiecień miesiącem wiedzy o autyzmie

Wesołe piątki

Rzecznik - sprawozdanie