Harmonogram sprawdzianów śródrocznych i testów kompetencji w roku szkolnym 2021/2022

 

 

 

Klasy I 

 

Klasy II

 

Klasy III

 

Klasy IV                      Harmonogram testów rocznych klasy 4

 

Klasa V                      Harmonogram testów rocznych klasy 5

 

Klasy VI                     Harmonogram testów rocznych klasy 6

 

Klasy VII                    Harmonogram testów rocznych klasy 7