Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi wymaganiami edukacyjnymi

 Zobacz obraz źródłowy

 

KLASY I - III

język angielski

edukacja wczesnoszkolna klasy I

edukacja wczesnoszkolna klasy II

edukacja wczesnoszkolna klasy III

 Zobacz obraz źródłowy

KLASY IV  - VIII

Język polski

Język angielski

Język niemiecki

Historia

Wiedza o społeczeństwie

Matematyka

Przyroda

Biologia

Geografia

Informatyka

Fizyka

Chemia

Wychowanie fizyczne

Religia

Muzyka

Plastyka

Technika

Wychowanie do życia w rodzinie

Edukacja dla bezpieczeństwa