Szanowni Państwo!

Zapraszamy do pobrania druku deklaracji dla rodziców na wpisanie dziecka na zajęcia wspomagające dla uczniów klas IV – VIII celem utrwalenia  wiadomości i umiejętności z wybranych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego.

W związku z powyższym Rodzice / Prawni Opiekunowie zainteresowani udziałem dziecka w w/w zajęciach zobowiązani są do złożenia deklaracji w terminie do 21.06.2021 r. Deklarację należy złożyć wychowawcy klasy.

DRUK - PDF

Kolorowe zeszyty, jabłko i laptop na biurku na czarnym tle zdjęcia i obrazy  stockowe bez tantiem