BIP

Uwaga

PLAC ZABAW

PROCEDURA ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM PLACU ZABAW

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 17 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

W KATOWICACH

Podstawa prawna:

 

Rozporządzenie Ministra edukacji Narodowej i Sportu z dnia
31 grudnia 2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych
i niepublicznych szkołach i placówkach  (Dz. U. z dnia 22 stycznia 2003 r).

$11.    Plac Zabaw przeznaczony jest dla dzieci.

$12.    Plac Zabaw dostępny jest dla uczniów:

a/  w czasie trwania zajęć edukacyjnych / np. w-f.  ed. wczesnoszkolna /

  1.      wyłącznie pod opieką nauczyciela

b/  od 12.45  - do zmroku  na odpowiedzialność rodziców/ prawnych

  1. Za otwieranie Placu Zabaw odpowiedzialny jest woźny szkoły.

4. Plac Zabaw zamykany jest po zmroku przez pracowników obsługi

  1.     mających dyżur na popołudniowej zmianie.

5. Z urządzeń znajdujących się na terenie Placu Zabaw należy korzystać

  1.      zgodnie z ich przeznaczeniem.
  2.     znajdującego się na terenie obiektu.

7. Wszelkie  usterki, zniszczenia  należy    niezwłocznie zgłosić w

sekretariacie szkoły.

8. Plac Zabaw podlega regularnej bieżącej kontroli przez oględziny.

9. Kontrolę przeprowadzają wychowawcy świetlicy o godz.7:00 codziennie   w dni robocze.

10.Kontrola przez oględziny polega przede wszystkim na ocenieniu wzrokowym stanu technicznego Placu Zabaw, sprawdzeniu, czy urządzenia nie zostały zniszczone lub uszkodzone wskutek wandalizmu lub niekorzystnych warunków pogodowych takich jak silny wiatr czy ulewny deszcz. Podczas tej kontroli należy również sprawdzić stan nawierzchni, czy nie znajdują się zanieczyszczenia na jej powierzchni np. potłuczone butelki.

11.Wszelkie nieprawidłowości wpisywane są do Zeszytu kontroli bieżącej.

12. Raz na 12 miesięcy przeprowadzana jest coroczna kontrola podstawowa.

Procedura wchodzi   w życie Zarządzeniem Dyrektora nr 12/2013  z dn. 18.04.2013r.

 
Powered by Joomla! by PB®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.