BIP

Uwaga

Książki naszych marzeń

Program rządowy „Książki Naszych Marzeń”

Program rządowy „Książki Naszych Marzeń” realizowany był w roku szkolnym 2015/2016. Umożliwił on zakup książek do biblioteki szkolnej w celu promocji czytelnictwa wśród uczniów oraz rozwijania ich kompetencji i zainteresowań czytelniczych. 

Realizacja zadań rządowego programu „Książki Naszych Marzeń”:

1. Podjęcie współpracy z Miejskimi Bibliotekami Publicznymi w Katowicach i Siemianowicach Śl. oraz Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Katowicach. 

a) konsultowanie planowanych zakupów książek, 

b) wymiana informacji o imprezach promujących czytelnictwo,

c) udział uczniów w konkursach:

- całoroczny Ogólnopolski Konkurs  „Wielka Liga Czytelników”- w finale zajęcie III miejsca,    

- konkurs czytelniczy dla szkół podstawowych i gimnazjalnych „Jak dobrze znasz świat Harry’ego Pottera?”– zajęcie I miejsca,                                                                                                                                                       

-turniej czytelniczy dla szkół podstawowych „Tajemnica Archeo” – zajęcie I miejsca,                                         

- międzyszkolny konkurs czytelniczo-literacki dla uczniów szkół województwa śląskiego „Czytelnicze wędrówki mitologiczne z Percym Jacksonem LEGO ERGO SUM”,                                                                       

- konkurs czytelniczy dla szkół podstawowych „W świecie bohaterów książek Andrzeja Maleszki”,                                                                                                                                                                  

 

- szkolny konkurs czytelniczy z cyklu „Czytam, więc jestem”- „Mikołajek i jego świat”.                  

2. Zakupienie 185 nowości czytelniczych.

3. Organizowanie wydarzeń promujących czytelnictwo z udziałem uczniów:

a) przeprowadzenie akcji „Narodowe Czytanie”- „Lalka” B. Prusa:                                                                        

- konkurs literacko-plastyczny „Postać Izabeli Łęckiej”- ekspozycja prac,                                                              

- wystawa książek Bolesława Prusa,                                                                                                                          

- czytanie fragmentów powieści, prezentacja o życiu i twórczości pisarza,                                                                         b) organizacja dwóch spotkań autorskich z Waldemarem Cichoniem – twórcą książek dla dzieci,                                     c) uczestniczenie w spotkaniu autorskim z Agnieszką Stelmaszyk (twórczynią serii „Kroniki Archeo”) w Miejskiej Bibliotece Publicznej – Filia nr 14 w Katowicach,  

d) przygotowanie imprezy dla klas I „Pasowanie na czytelnika”,  

e) przygotowanie lekcji dla klas II, III, IV „Powtórka z Tuwima” z wykorzystaniem tekstów  wierszy oraz życiorysu poety.                                                                                                      

4. Zrealizowanie w każdej klasie projektów edukacyjnych z wykorzystaniem księgozbioru  biblioteki szkolnej.                                                                                                                       

5. Odczytanie w każdej klasie podczas zebrań z rodzicami listu Prezesa Fundacji „Cała Polska czyta dzieciom” na temat wpływu czytania na rozwój dzieci.

Efektem realizacji zadań programu był wzrost czytelnictwa uczniów o 51% w stosunku do roku szkolnego 2014/2015. Program został zakończony w czerwcu 2016r.

Koordynator: Anna Marzec
Powered by Joomla! by PB®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.