BIP

Uwaga

Wielka Liga Czytelników

czytelnik 

IV Ogólnopolski Konkurs

"Wielka Liga Czytelników"

 Rok szkolny 2018/2019

1. Konkurs „Wielka Liga Czytelników" to projekt czytelniczy o zasięgu ogólnopolskim skierowany do uczniów klas I - VIII szkół podstawowych.

2. Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach wiekowych: kl. I - IV oraz V - VIII.
3. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych czytelników wśród uczniów szkół podstawowych i równocześnie:
- promowanie czytelnictwa i kreowanie mody na czytelnictwo,
- kształtowanie nawyku czytania i zdobywania wiedzy,
- rozbudzanie umiejętności poszukiwań literackich i zainteresowania literaturą,
- promowanie wartości rodzinnych, w tym wspólnego spędzania czasu rodziców z dziećmi,
- promowanie twórczości dziecięcej,
- rozwijanie umiejętności uczniów w zakresie czytania ze zrozumieniem, wyszukiwania
informacji, kojarzenia faktów, zdolności językowych.
4. Konkurs przebiega w czterech etapach:
- pierwszy – szkolno-biblioteczny - indywidualne zdobywanie sprawności czytelniczych i test kwalifikacyjny do etapu powiatowego,
- drugi – etap powiatowy – drużynowy test,
- trzeci – półfinał wojewódzki – drużynowy test,                                                                                                                               
- czwarty – finał ogólnopolski – drużynowy test.                            

5. Etap pierwszy prowadzony jest przez koordynatora w szkole, a jego celem jest wyłonienie trójki uczniów (z każdej kategorii wiekowej), którzy zdobędą 6 sprawności czytelniczych oraz najlepiej napiszą test kwalifikacyjny. Wyłonieni uczniowie wezmą udział w etapie powiatowym.
6. Etap powiatowy, półfinał i finał przeprowadzony zostanie w miejscu i terminie podanym przez organizatora konkursu i będzie miał formę drużynowych potyczek literackich.

 

Szczegółowy regulamin konkursu znajduje się na stronie: www.wielka-liga.pl


Koordynatorem szkolnym konkursu jest p. Anna Marzec.

 
Powered by Joomla! by PB®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.