BIP

Uwaga

Ekolog Szkoły

   Konkurs "Ekolog Szkoły"
    W roku szkolnym 2016/2017 ekologiem szkoły został JAKUB DRUCH uczeń klasy VIc (I półrocze ) oraz PAWEŁ KIEROT uczeń klasy IV b (II półrocze)
  1. Celem konkursu jest kształtowanie u uczniów postaw ekologicznych poprzez zbieranie surowców wtórnych: makulatury, puszek i zużytych baterii.

  2. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich uczniów klas I – VII.

  3. Uczniowie, którzy przystąpią do konkursu muszą odnotowywać zebrane surowce w swoim dzienniczku w tabeli:

data

rodzaj surowca

ilość

- makulatura (kg)

- baterie (sztuki)

- puszki (sztuki)

podpis osoby dorosłej (nauczyciela, rodzica, pani szatniarki)

 

 

 

 

  1. Konkurs będzie podsumowywany dwa razy w ciągu roku szkolnego – na koniec pierwszego półrocza i na koniec roku szkolnego.

  2. Uczeń, który zbierze największą ilość punktów w szkole (1 pkt za każdy kilogram makulatury, 1 pkt za każdą baterię lub puszkę) zdobywa tytuł Ekologa Szkoły i otrzymuje: dyplom, nagrodę książkową i punkty za udział w konkursie (zgodnie z kryteriami oceniania zachowania).

  3. Ponadto, będą przyznawane wyróżnienia dla najlepszych „Zbieraczy surowców wtórnych” w każdej klasie.

Koordynatorzy konkursu:

Joanna Dziuba, Mirosława Malczewska
Powered by Joomla! by PB®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.