BIP

Uwaga

"Potyczki z matematyką" program zajęć wspierających z matematyki dla klas 5

Program własny pani Eweliny Zbrońskiej - Langner "Potyczki z matematyką" opracowany na rok szkolny 2014/2015, realizowany jest z uczniami klas 5 w ramach pozalekcyjnych zajęć wspierających.

Edukacja w szkole podstawowej odgrywa zasadniczą rolę w kształtowaniu się wiadomości, umiejętności i osobowości dziecka. W procesie uczenia się dziecko napotyka na różnego rodzaju trudności. Wiele z nich dotyczy uczenia się matematyki, której nie da się opanować bez pewnego wysiłku intelektualnego ze strony ucznia.

Poniższy program ma na celu wyrównywanie braków w podstawowych pojęciach i kompetencjach matematycznych, które umożliwiają uczniom: funkcjonowanie ze zrozumieniem na lekcjach matematyki w szkole, pobudzanie uczniów do zadawania pytań, pokonywania strachu, poczucia ośmieszenia czy braku wiary we własne siły i możliwości.

Program powstał na podstawie programu Matematyka z plusem do II etapu nauczania.

Zadania, zabawy i ćwiczenia w programie zostały dobrane w taki sposób, aby pobudziły naturalne zainteresowania uczniów i zachęcały do twórczości na miarę ich indywidualnych możliwości. Zastosowane metody i formy pracy mają stymulować wszechstronną aktywność ucznia w procesie nauczania w oparciu o przyswajanie, odkrywanie, przeżywanie i działanie.

Zasadniczym celem zajęć jest stwarzanie sytuacji, w której każdy uczeń osiągnie sukcesy w matematyce.

W wyniku realizacji programu uczeń:

  • udoskonali umiejętności zawarte w podstawie programowej
  • uświadomi sobie konieczność planowania działań i nabędzie nawyk systematycznej pracy
  • udoskonali stosowanie języka matematycznego w formułowaniu problemów spotykanych w życiu codziennym
  • uzyska pozytywną ocenę roczną z matematyki adekwatną do swojej wiedzy i umiejętności.Powered by Joomla! by PB®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.