BIP

Uwaga

Bezpieczna i przyjazna szkoła

W naszej szkole realizowany jest Rządowy program na lata 2014–2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, którego elementy umieściliśmy w programie wychowawczym oraz programie profilaktyki. 

Program ten  jest kontynuacją Rządowego programu na lata 2008–2013 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” (przyjętego przez Radę Ministrów uchwałą nr 172/2008 z dnia 19 sierpnia 2008 r.), a także działań podjętych w 2013 r. w ramach kierunku polityki oświatowej państwa pn. „Wzmacnianie bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych” oraz priorytetu Ministra Edukacji Narodowej pn. „Rok Bezpiecznej Szkoły”.

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży na posiedzeniu w dniu 19 listopada 2013 r. rozpatrzyła informację Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podsumowania priorytetu Ministra Edukacji Narodowej pn. „Rok Bezpiecznej Szkoły” i kierunku polityki oświatowej państwa pn. „Wzmacnianie bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych”. Po wysłuchaniu informacji i przeprowadzonej dyskusji Komisja stwierdziła, że przedstawione przedsięwzięcia, inicjowane i koordynowane na szczeblu rządowym, na rzecz podnoszenia poziomu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach powinny być kontynuowane. Na posiedzeniu w dniu 9 stycznia 2014 r. Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży uchwaliła dezyderat nr 8 skierowany do Rady Ministrów w sprawie kontynuacji Rządowego programu na lata 2008–2013 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. 

 

PROGRAM

 
Powered by Joomla! by PB®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.