BIP

Uwaga

Nie pal przy mnie, proszę

  „NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ” 

 

ZAŁOŻENIA PROGRAMU:

 • Program przeznaczony  jest dla uczniów klas I - III szkoły podstawowej.
 • Program proponuje realizację zajęć metodami aktywizującymi dostosowanymi do wieku   dzieci.
 • W programie zawarte zostały uporządkowane treści dotyczące zdrowia, dostosowane do poziomu percepcji dzieci.
 • Program ma charakter profilaktyczny i jego głównym celem jest wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • Uporządkowanie i poszerzenie wiadomości na temat zdrowia.
 • Kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie.
 • Uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia.
 • Uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem.

ZAJĘCIA WARSZTATOWE W RAMACH PROGRAMU:

 • ZAJ.I  CO TO JEST ZDROWIE?
 • ZAJ.II OD CZEGO ZALEŻY NASZE ZDROWIE?
 • ZAJ.III CO I DLACZEGO SZKODZI ZDROWIU?
 • ZAJ.IV CO ROBIĆ , GDY MOJE ŻYCIE JEST ZAGROŻONE?
 • ZAJ.V NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ!

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rok szkolny 2015/2016

 

Po raz kolejny nasza szkoła przystąpiła w roku szkolnym 2014/2015 do ogólnopolskiego programu edukacji antytytoniowej dla uczniów klas I - III szkół podstawowych.

W programie będą uczestniczyli uczniowie klas pierwszych, w klasach II i III przypomnimy natomiast zagadnienia związane z tematyką palenia papierosów.

W ramach programu odbyły się zajęcia warsztatowe, na których dzieci dowiedziały się co to jest zdrowie, od czego zależy, co szkodzi naszemu zdrowiu, co robić gdy zdrowie jest zagrożone. Na zakończenie programu w ramach podsumowania zdobytej wiedzy przeprowadzono warsztaty plastyczne pt."Nasz kolorowy świat czyli nie pal przy mnie proszę".

Koordynator programu: p. Jolanta Syrek

Nie pal przy mnie, proszę - prace uczniów 2015/2016

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rok szkolny 2014/2015

Po raz kolejny nasza szkoła przystąpiła w roku szkolnym 2014/2015 do ogólnopolskiego programu edukacji antytytoniowej dla uczniów klas I- III szkół podstawowych.

W programie będą uczestniczyli uczniowie klas pierwszych, w klasach II i III przypomnimy natomiast zagadnienia związane z tematyką palenia papierosów.

Koordynator programu: p. Mariola Gałach

Nie pal przy mnie, proszę - prace uczniów 2014/2015

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rok szkolny 2013/2014

"Chcemy żyć bez dymu" 2014

 Happening klas I "Nie pal przy nie, proszę" 2013

 

 np1     np2     np3

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rok szkolny 2012/2013

Nasza szkoła przystąpiła w roku szkolnym 2012/2013 do ogólnopolskiego programu antytoniowego „Nie pal przy mnie proszę”.

W programie będą uczestniczyli uczniowie klas pierwszych, a w klasach I-II przypomnimy zagadnienia związane z problematyką palenia tytoniu.

 Celem tego programu jest:

 • zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu,
 • zwiększenie wiedzy w zakresie odpowiedzialności za własne zdrowie,
 • kształtowanie postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu.

 

 

 

 

Nasza szkoła uczestniczy już drugi rok w programie edukacji antytytoniowej dla uczniów klas I – III Nie pal przy mnie, proszę”.

 

 

 

Program ma charakter profilaktyczny. Nadrzędnym jego celem jest wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy. 

 

Koordynatorem programu jest p. Dagmara Pazio.

 

Więcej przeczytacie na stronie http://www.psse.katowice.pl/

 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rok szkolny 2011/2012

Szanowni Rodzice!

Zdrowie naszych dzieci jest dla każdego z nas najważniejszą sprawą. Codziennie dbamy o to, aby zapewnić dzieciom jak najlepsze warunki dla harmonijnego rozwoju. Na stan zdrowia  ma wpływ wiele czynników: opieka zdrowotna, czynniki genetyczne, środowisko fizyczne i społeczne, a przede wszystkim styl życia i zachowania prozdrowotne (tj. aktywność fizyczna, racjonalne odżywianie, utrzymywanie czystości ciała i otoczenia, zachowywanie bezpieczeństwa, utrzymywanie właściwych relacji między ludźmi, a także nie używanie środków psychoaktywnych). Kształtowanie prawidłowych postaw zdrowotnych wśród dzieci jest najskuteczniejszym działaniem w szeroko pojętej profilaktyce, w tym także profilaktyce antytytoniowej.


Palenie tytoniu jest zjawiskiem powszechnym i stanowi jedną z głównych przyczyn umieralności w wieku dorosłym. Wdychanie dymu tytoniowego czyli bierne palnie jest tak samo niebezpieczne jak samo palnie, ponieważ niesie za sobą identyczne skutki zdrowotne co aktywne palenie papierosów. Według danych szacunkowych w Polsce co roku 4 mln dzieci  jest narażonych na mimowolne wdychanie dymu tytoniowego!


Biorąc pod uwagę fizjologię rozwoju psychoemocjonalnego dziecka, współczesną wiedzę na temat uwarunkowań procesu uzależnienia się od tytoniu przez dzieci oraz epidemiologię palenia tytoniu w wieku rozwojowym, zasadnym jest przeprowadzenie wśród dzieci w wieku szkolnym (a nawet wczesnoszkolnym) programu profilaktyki antytytoniowej.


W związku z powyższym nasza szkoła postanowiła włączyć się do realizacji programu „Nie pal przy mnie, proszę”, który jest adresowany do uczniów klas I-III. Jego celem jest zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu, zwiększenie wiedzy w zakresie odpowiedzialności za własne zdrowie oraz kształtowanie postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu.


          


Koordynator d/s projektu w klasach I-III

Mgr Dagmara Pazio

 

Prezentacja działań w roku szkolnym 2011/2012 "Nie pal przy mnie, proszę"

 

SLAJDY Z PREZENTACJI "GIS zakaz palenia"

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Simple Image Gallery Extended
Powered by Joomla! by PB®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.