BIP

Uwaga

Szkolna liga ortografii

REGULAMIN KONKURSU

„SZKOLNA LIGA ORTOGRAFII"

 

Cele konkursu
• Wyłonienie ,,Mistrza Ortografii " klas IV, V, VI, VII.
• Kształtowanie zainteresowań i umiejętności samodzielnej pracy.
• Rozbudzanie czujności ortograficznej.
• Motywowanie uczniów do systematycznej pracy nad poprawnym
posługiwaniem się językiem polskim.
• Rozwijanie uzdolnień uczniów , ćwiczenie wytrwałości.
• Uwrażliwienie na piękno języka ojczystego.
• Promowanie uczniów najzdolniejszych.

 

Zasady uczestnictwa w konkursie
• Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VI.
• Jest cykliczny. Uczniowie napiszą 6 dyktand.
• Kilka dni przed przystąpieniem do pisania dyktanda uczniowie zostają zapoznani z wyrazami, w których znajdują się trudności ortograficzne (uczniowie powinni przygotować się do dyktanda, powinni też wyjaśnić zasady ortograficzne w wyrazach)
• Dyktanda przeprowadzają nauczyciele języka polskiego. Są one oceniane.
• Najlepsze dyktanda zostaną przekazane koordynatorowi konkursu.
• Pod koniec roku zostaje wyłoniony Mistrz Ortografii (klas IV, V, VI, VII).

 

Koordynator: Justyna Pliszke
Powered by Joomla! by PB®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.